JAK PRODLOUŽIT DOJEZD ELEKTRICKÝCH MOTORŮ? ROTAČNÍM MOTOREM!

Mazda vrátí na trh rotační motory, ty však nebudou pohánět kola, ale prodlouží dojezd elektrických vozů.

 

UNIKÁTNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

V rámci strategie „Zoom-Zoom 2030“, která stanovuje dlouhodobý plán Mazdy, uvede Mazda v roce 2020 na trh dva modely s elektrickým pohonem.
První z modelů bude poháněn výlučně elektromotorem, v druhém modelu však přibude rotační motor.
Jedná se o unikátní technické řešení.
Použitý rotační motor bude malý, lehký a tichý a jeho úkolem v případě potřeby bude dobíjení baterie, která pohání primární elektromotor.

Zmizí tak obavy z nedostatečného dojezdu. Tyto obavy jsou pro mnoho zákazníků právě důvodem, proč se nakonec pro elektromotor nerozhodnou.

Malé rozměry a vysoký výkon tak předurčují rotační motor k mnohému použití v elektrifikačních řešeních.
Lze jej také využít jako nouzový generátor elektrické energie.
Zároveň jeho konstrukce umožňuje i spalování LPG.

 

VIZE

V roce 2030 Mazda očekává, že 95 % výroby bude připadat na vozy se spalovacími motory, které budou doplněné o nějakou formu elektrifikace.

Zároveň se ale Mazda zavázala do roku 2030 snížit průměrné emise CO2 o polovinu oproti roku 2010 a o 90 % do roku 2050.
Zbylých 5 % výroby by měly tvořit právě elektromobily.
Mazda se i nadále hodlá zdokonalovat v účinnosti spalovacích motorů.

 

VE SPRÁVNÝ ČAS NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ

Taktéž se bude Mazda držet principu nabízet správné řešení ve správný čas a na správném místě, tedy s ohledem na dostupnost jednotlivých zdrojů energie v různých částech světa.
Právě způsob výroby elektrické energie v daném regionu rozhoduje o tom, v jaké míře může elektrický pohon přispět ke snížení celkových emisí CO2.
Celosvětově převládá výroba elektřiny v tepelných elektrárnách, které jsou významným zdrojem emisí CO2.
V nejbližší budoucnosti je jednou z cest ke snížení emisí CO2 širší nabídka pohonných hmot.