Soutěže

PRAVIDLA SOUTĚŽE „ZAPŮJČENÍ VOZU NA VÍKEND“

Organizátor soutěže

 1. Organizátorem soutěže „O zapůjčení vozu na víkend“  (dále jen „Soutěž“) je Auto Jeremiášova s.r.o., Jeremiášova 2599/1a, Stodůlky, Praha 5 155 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 187246 (dále jen „organizátor“ nebo „organizátor soutěže“).

  Podmínky účasti v soutěži

 2. Do Soutěže budou zařazeni soutěžící, kteří vyplnili a odeslali kompletně dotazník do 30.10.2021
 3. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby mladší 18 let. Z účasti soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k organizátorovi nebo spoluorganizátorovi.
 4. Účastník soutěže dává svou registrací a účastí v soutěži souhlas organizátorovi k pořízení obrazových snímků a zvukových nebo obrazových záznamů účastníka a jeho projevů a poskytuje organizátorovi výhradní právo k použití těchto snímků a záznamů k zabezpečení průběhu soutěže a k reklamním účelům organizátora. Účastí v soutěži účastník soutěže dává organizátorovi souhlas ke zpracovávání poskytnutých osobních údajů dle zák.č. 101

  Výhra a její předání

 5. Výhra bude předána výherci, který prokáže vlastnictví platného řidičského oprávnění.
 6. Účastník soutěže v případě výhry souhlasí s podmínkami zapůjčení automobilu na víkend Auto Jeremiášova s.r.o., Praha 5, Stodůlky a není oprávněn odstoupit či pozměnit reklamní sdělení a podstatu na zapůjčeném automobilu.
 7. Slosování výhry proběhne dne 31.10.2021 a vylosovaný výherce bude osloven nejpozději k domluvení termínu dne 1.11.2021.
  Vylosovaný bude jeden výherce, který získá zapůjčení vozu na víkend, po předchozí rezervaci termínu a max. po dobu 48 hodin.

  Další podmínky soutěže

 8. Účastník soutěže vyplněním dotazníku projevuje výslovně souhlas s uvedenými pravidly. Neúplně vyplněné dotazníky nebudou zařazeny do slosování. Výhra není právně vymahatelná.
 9. Organizátor si vyhrazuje právo na zrušení či změnu podmínek soutěže nebo její zrušení.