Soutěže

PRAVIDLA SOUTĚŽE „ZAPŮJČENÍ VOZU NISSAN NA VÍKEND“

Organizátor soutěže

 1. Organizátorem soutěže „O zapůjčení vozu na víkend“  (dále jen „Soutěž“) je Auto Jeremiášova s.r.o., Jeremiášova 2599/1a, Stodůlky, Praha 5 155 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 187246 (dále jen „organizátor“ nebo „organizátor soutěže“).

Podmínky účasti v soutěži

 1. Do Soutěže budou zařazeni soutěžící, kteří vyplnili soutěžní otázku a odevzdali slosovací lístek do 03.06.2022.
 2. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby mladší 18 let. Z účasti soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k organizátorovi nebo spoluorganizátorovi.
 3. Účastník soutěže dává svou registrací a účastí v soutěži souhlas organizátorovi k pořízení obrazových snímků a zvukových nebo obrazových záznamů účastníka a jeho projevů a poskytuje organizátorovi výhradní právo k použití těchto snímků a záznamů k zabezpečení průběhu soutěže a k reklamním účelům organizátora. Účastí v soutěži účastník soutěže dává organizátorovi souhlas ke zpracovávání poskytnutých osobních údajů dle zák.č. 101

Výhra a její předání

 1. Výhra bude předána výherci, který prokáže vlastnictví platného řidičského oprávnění.
 2. Účastník soutěže v případě výhry souhlasí s podmínkami zapůjčení automobilu na víkend Auto Jeremiášova s.r.o., Praha 5, Stodůlky a není oprávněn odstoupit či pozměnit reklamní sdělení a podstatu na zapůjčeném automobilu.
 3. Slosování výhry proběhne dne 03.06.2022 a vylosovaný výherce bude osloven nejpozději k domluvení termínu dne 10.06.2022.
  Vylosovaný bude jeden výherce, který získá zapůjčení vozu na víkend, po předchozí rezervaci termínu a max. po dobu 48 hodin.

Další podmínky soutěže

 1. Účastník soutěže vyplněním dotazníku projevuje výslovně souhlas s uvedenými pravidly. Neúplně vyplněné slosovací lístky nebudou zařazeny do slosování. Výhra není právně vymahatelná.
 2. Organizátor si vyhrazuje právo na zrušení či změnu podmínek soutěže nebo její zrušení.